Další služby a doplňkový prodej    Další služby a doplňkový prodej.pdfAndere Dienstleistungen

Jednodenní výlety

  po domluvě zajištění autobusu pro skupiny

Exkurze

  do velkokapacitního kravína s možností účasti při dojení a ošetřování skotu z galerie
do bioplynové stanice v areálu obchodního družstva
prohlídka farmy

Besedy

  s vedením zemědělského družstva

Taneční večery

  po domluvě možnost zajištění živé hudby

Cvičení

  aerobik, zumba, posilování - každou středu zdarma od 18:00 hod

Doplňkový prodej

  pro aktuální sortiment a ceny se informujte na recepci hotelu

Na objednávku

  cukrářské výrobky - 2xtýdně ÚT + ČT   prodej masa z vlastního chovu dle domluvy
  občerstvení k tanečnímu večeru dle domluvy      
Copyright © 2016 - Milan Rippel